Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

 

                  

                   นางเดือนฉาย  วงศ์ประชา

                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชัชำนาญงาน

                                  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ             

                                                     

                           

                                                                                                                                            

                                           นางสาววรรณา  พลเดช                                          นางปราณี  นาคชำนาญ                                       นางจิราพร  อุ่นสอน                                               

                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                 เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน                        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน               

 

                                                                                        - ว่าง -                                                               - ว่าง -

 

                                                                  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน /ชำนาญงาน                   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน                                       

                                                                                                           

                                                                                                                นายธีรยุทธ์  หอแก้ว

                                                                                                            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        

                                                                                              

                                                     นางปราณี  วิมล                                     นายสมโชค  กัณฐะสุทธิ                              นายยะเตม  ชูประเสริฐ

                                               พนักงานจ้างเหมาบริการ                                 พนักงานจ้างเหมาบริการ                              พนักงานจ้างเหมาบริการ

เอกสารแนบ

สอก

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

พี่สมร

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 942 ครั้ง

สอก - Copy

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง