Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 เม.ย. 64

ข้อมูลการให้บริการ

8 เม.ย. 64

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุในปี พ.ศ.2564

1 เม.ย. 64

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1 เม.ย. 64

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
28 พ.ค. 63

รายงานการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค. 62 - เม.ย.63)

28 พ.ค. 63

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

13 มิ.ย. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

13 มิ.ย. 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

จำนวนทั้งหมด 25 รายการ
1 2 3 4 > >>