Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 1010 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความรวดเร็ว และลดระยะเวลา ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเรียงตามประกาศ ข้อ 3.2 ให้ครบถ้วนก่อนยื่นสมัครกับเจ้าหน้าที่

15 ก.ย. 64