Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางจิราพร  อุ่นสอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย" ประจำปี 2564 ณ สาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน 

แกลเลอรี่