Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัย

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัย

ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ "วิธีทิ้งหน้ากากอนามัย" เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการหยุดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19