Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด

แจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด

นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ น.ส.วรรณา  นาคกายสิทธิ์  ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 750 มล. จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) จำนวน 4,000 ขวด เพื่อไว้แจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   หรือโควิด –19 โดยมีนายมณเฑียร  จงจินากูล  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) เป็นผู้มอบ พร้อมนี้นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 750 มล. ให้กับผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด –19  ณ ด่านสกัด คัดกรอง โควิด –19 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

แกลเลอรี่