Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนพระเงิน  ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 1010 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความรวดเร็ว และลดระยะเวลา ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเรียงตามประกาศ ข้อ 3.2 ให้ครบถ้วนก่อนยื่นสมัครกับเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ยอดผู้สมัคร  จำนวน  50  คน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ยอดผู้สมัคร  จำนวน  33  คน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ยอดผู้สมัคร  จำนวน  27 คน

วันที่  10 - 11 กรกฎาคม 2564 หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์

วันที่  12 กรกฎาคม 2564 ยอดผู้สมัคร  จำนวน 27 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ยอดผู้สมัคร  จำนวน  20 คน 

รวมยอดผู้สมัครทั้งหมด  จำนวน 157 คน

 

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร พนง

ขนาดไฟล์:2.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 905 ครั้ง

ใบสมัคร พนง

ขนาดไฟล์:0.98 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 498 ครั้ง