Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา พร้อมทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 50 ราย

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนพระเงิน  ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 1010 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเรียงตามประกาศ ข้อ 3.2 ให้ครบถ้วนก่อนยื่นสมัครกับเจ้าหน้าที่ (http://www.mnre.go.th/nakhonsithammarat/th)

แกลเลอรี่