Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัว วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ สอบ พรก

ขนาดไฟล์:4.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 901 ครั้ง