Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Si Thammarat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์

สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2566) เวลา 07.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม “จิบกาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” กับส่วนราชการต่างๆ โดยมี นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม“จิบกาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 หมู่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบกาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวทักทายส่วนราชการที่มาร่วม “จิบกาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” ชื่นชมที่ทุกหน่วยงานจัดงานสงกรานต์ ปี 2566 ได้อย่างยิ่งใหญ่ มีพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนครศรีธรรมราช ไม่ต่ำกว่า 500,000 คน ตอนนี้มีคนเดินทางมานครศรีธรรมราชโดยเครื่องบิน ประมาณวันละ 5,000 คน และสนามบินนานาชาติ จะเปิดในเร็ว ๆ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้ที่จะเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อสนามบินนานาชาติเปิดจะมีสถานที่จอดรถ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น และฝากเน้นย้ำไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องตั๋วเครืองบินแพงเรียบร้อยแล้ว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดยจะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 06.00 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0-7535-6144 ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าสมัครท่านละ 500 บาท เพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมการแสดงโขนพระราชทาน แห่งเดียวในภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2566 นักแสดงกว่า 200 ชีวิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช วันละ 3,500 ที่นั่ง ตั้งเป้าไว้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7,000 คน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง เผยแพร่ และสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ ตลอดจนเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย เกิดความรักและความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,200,000 คน อยากให้พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

2 พ.ค. 66